Rekstrarreikningur

Rekstrarreikningur 1. nóvember 2021 til 31. október 2022
Skýringar 1.11.2021- 1.11.2020-
31.10.2022 31.10.2021
Rekstrartekjur:
Félagsgjöld …………………………………….. 2   166.340.851   150.775.949
Vallartekjur …………………………………….. 3     60.044.533     54.505.418
Styrkir og fjáraflanir ………………………….. 4     24.757.500     24.254.568
Aðrar tekjur ……………………………………. 5     17.203.231     15.966.940
  268.346.115   245.502.875
Rekstrargjöld:
Vörunotkun …………………………………….. 6      7.626.914      6.798.555
Laun og launatengd gjöld …………………… 7   123.543.092   117.262.800
Íþróttastarf ……………………………………… 8     22.311.399     18.447.447
Rekstur Urriðavallar ………………………….. 9     52.188.820     45.684.411
Rekstur golfskála og bygginga …………….. 10     16.283.093     21.120.511
Rekstur véla og tækja ……………………….. 11     20.797.438     19.144.021
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður …………. 12      6.242.661      4.919.419
  248.993.417   233.377.164
Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði     19.352.698     12.125.711
Afskriftir fastafjármuna ……………………….      2.856.082      1.323.501
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbætur ……………………         732.397         637.441
Vaxtagjöld og verðbætur …………………….  (1.464.661)  (1.410.600)
       (732.264)        (773.159)
Hagnaður tímabilsins 15.764.352 10.029.051