Fjárhagsáætlun 2023

Áætlun Reikningur
2023 2022
Rekstrartekjur:
Félagsgjöld ………………………………….. 185.738.000 166.340.851
Vallartekjur …………………………………… 64.649.432 60.044.533
Styrkir og fjáraflanir ……………………….. 26.973.500 24.757.500
Aðrar tekjur …………………………………… 19.118.187 17.203.231
296.479.118 268.346.115
Rekstrargjöld:
Vörunotkun …………………………………… 9.000.000 7.626.914
Laun og launatengd gjöld ………………. 149.384.473 123.543.092
Íþróttastarf ……………………………………. 21.022.143 22.311.399
Rekstur Urriðavallar ………………………. 56.301.491 52.188.820
Rekstur golfskála og bygginga ………. 16.906.415 16.283.093
Rekstur véla og tækja ……………………. 23.277.182 20.797.438
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður …… 7.166.927 6.242.661
283.058.631 248.993.417
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði .. 13.420.487 19.352.698
Afskriftir  og fjármagnsliðir …………….. 2.973.206 3.588.346
Hagnaður (Tap) ársins …………………… 10.447.281 15.764.352